Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Edyta Skoczylas-Krotla – kierownik Zakładu