Uniwersytet Małego Profesora, czyli analiza transakcyjna w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2018

Miło nam poinformować, że od października 2018 roku Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, który działa na naszym Wydziale przy Zakładzie Psychoprofilaktyki, ruszył z nowym projektem wykorzystywania analizy transakcyjnej w edukacji. Jego autorką jest członkini ZBEAT dr Anna Pierzchała, która postanowiła wykorzystać w praktyce założenia AT w pracy z przedszkolakami i uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej. 

Naczelnym celem inicjatywy jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych młodszych dzieci w zakresie umiejętności komunikacji, rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz uczuć i emocji innych ludzi (empatia), budowania pozytywnego obrazu siebie, a także umiejętności rozwiązywania problemów. Projekt realizowany jest w Prywatnym Przedszkolu „Skrzaty z Przyszłością” oraz w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Sosnowcu. Patronat nad inicjatywą objął Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a patronat merytoryczny oczywiście Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.
Szczegóły projektu dostępne są na stronie: https://eat.ujd.edu.pl/ump/