W dniach 10-12 września 2018 r. w Złotym Potoku odbywa się II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej „Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2018

W dniach 10-12 września 2018 r. w Złotym Potoku odbywa się II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej „Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy”. Organizatorem Kongresu jest Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.) przy współorganizacji Wydziału Wychowania Fizycznego Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Idea Kongresu to upowszechnienie wiedzy w dziedzinie historii kultury fizycznej i turystyki, ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo – Wschodniej (XIX i XX w.). W Kongresie uczestniczą przedstawiciele ośrodków naukowych z Czech, Mołdawii, Ukrainy i Polski.