Sukces naszego pracownika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska dnia 8 maja 2018 r. na podstawie art. 117 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i & 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietna 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) powołała dr Mariolę Mirowską (pracownik Wydziału Pedagogicznego) na Członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych do dnia 11 września 2022 roku.

 

opr. dr Mariola Mirowska